Image Alt
Miejsca warte zobaczenia

Olandia — to wyspa zamieszkała przez zaledwie 25 tys. mieszkańców, którą rocznie odwiedza aż ponad milion turystów! Według legendy jest pozostałością po motylu, któremu podczas lotu nad morzem odpadły skrzydła